Loading...
ZAWODY2019-01-02T12:19:43+00:00

VIII PUCHAR KRAKOWSKIEGO KLUBU KARPIOWEGO POD PATRONATEM KARP MAX

Zapraszamy wszystkich na X Puchar Smoka Wawelskiego , pod patronatem magazynu KARM MAX.

         W zawodach może wziąć udział 18 dwuosobowych drużyn. Startowe wynosi 600zł od drużyny.  Wszystkie wpłacone pieniądze są przeznaczone na nagrody, dodatkowo nagrodę za największą rybę funduje Krakowski Klub Karpiowy. Do każdej drużyny bezpłatnie może dołączyć osoba towarzysząca   [team runner].

Ponieważ zawody zostaną rozegrane na dwóch zbiornikach, dodatkowo zostaje wprowadzona nagroda sektorowa dla drużyny ze zbiornika nr 11, która złowi 3 ryby o największej zsumowanej wadze. Jeżeli ta drużyna znajdzie się na podium zawodów nagroda sektorowa przechodzi automatycznie na następną w kolejności drużynę ze zbiornika nr 11. Jeszcze dodatkowo zawodnicy z drużyn które zajmą pierwsze, drugie, trzecie miejsce lub zdobędą nagrodę sektorową, a nie posiadają rocznej licencji na zbiornik 3K dostaną darmowy bon na tygodniową zasiadkę na zbiorniku 3K w dowolnym dla nich terminie.

  Zapisy można dokonywać za pośrednictwem e-mail: sz.falowski@gmail.com lub tel : 667 071 122, podając imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy. Jeżeli lista startowa będzie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota startowego nie będzie zwracana, natomiast jest możliwość wpisania innej ekipy wskazanej przez startujących na opłacone miejsce.

Regulamin zawodów znajduje się na stronie Krakowskiego Klubu Karpiowego.

Regulamin Zawodów : VIII Puchar Krakowskiego Klubu Karpiowego.
Łowisko 3K w Przylasku Rusieckim 16.05-20.05.2018 r.

1. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji drużynowej, każda drużyna składa się z dwóch zawodników. Do każdej drużyny może dołączyć osoba towarzysząca(team runner) Osoba towarzysząca nie może brać czynnego udziału w zawodach.
2. Zawody odbywają się na „żywej rybie” (wszystkie ryby zważone są wypuszczane!)
3. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą 3 największe ryby (karpie i amury) o wadze powyżej 2kg. O wynikach końcowych decyduje suma kg złowionych największych trzech ryb. W przypadku jeśli dwie drużyny osiągną taką samą wagę zwycięzcą zostanie drużyna która złowiła najcięższą rybę.
4. Wędki rozstawiamy maksymalnie 5m od tabliczki z numerem stanowisk.
5. Każdy z zawodników może łowić na dwie wędki(4 wędki na jedną drużynę)
6. Każda drużyna musi posiadać obowiązkowo duży podbierak(o długości ramion nie krótszych niż 80cm) kołyskę karpiową oraz środek od odkażania ran. Odhaczanie ryb odbywa się tylko i wyłącznie w kołysce karpiowej.
7. Dopuszczalna jest jedynie metoda gruntowa(zakaz połowu na drgającą szczytówkę, spławik itp.)
8. Dopuszczone są przynęty i zanęty zgodne z regulaminem połowu PZW prócz przynęt i zanęt zwierzęcych oraz nieugotowanych ziaren.
9. Do czasu przybycia sędziego na stanowisko ryby należy przechowywać w workach karpiowych(każda ryba w oddzielnym worku) Złowienie amura lub większej ilości ryb należy natychmiast zgłosić sędziemu telefonicznie.
10. Ważenie ryb odbywać się będzie dwa razy dziennie: sędziowie na stanowiskach będą pojawiać się w godzinach od 8-10 oraz 16-18
11. Ryby należy holować tak aby nie miały styczności z żyłkami sąsiadującego zespołu. Jeśli podczas holu ryba wpłynie w zestawy sąsiadującej drużyny, drużyna ta ma prawo zgłosić protest. W związku z małą powierzchnią zbiorników na których rozgrywane będą zawody apelujemy o zasadę koleżeństwa oraz fair play.
12. W trakcie trwania zawodów można używać łódek zdalnie sterowanych, łódki mogą poruszać się tylko po wyznaczonym stanowisku. Pontonu można używać tylko przed oraz po zakończeniu zawodów celem sondowania oraz ustawienia markerów(maksymalnie 2 markery na drużynę, bezwzględny obowiązek używania „kapoków”)
13. Na stanowisku na stałe powinien przebywać co najmniej jeden zawodnik. W przypadku opuszczenia stanowiska przez całą drużynę wszystkie zestawy należy wyjąć z wody.
14. W przypadku rezygnacji z połowów jednego z zawodników drugi zawodnik może kontynuować zawody łowiąc na dwie wędki. O tym fakcie należy poinformować sędziego lub organizatora.
15. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć oraz filmowania przez organizatorów w trakcie trwania zawodów.
16. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników oraz zakaz wjazdu przyczep campingowych.
17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator ma prawo do zdyskwalifikowania drużyny.
18. Wszelkie spory oraz nieporozumienia należy zgłaszać w formie protestu do sędziego lub organizatora, którzy spór rozstrzygną. Wszelkie przejawy nie koleżeństwa, chamstwa itp. będą karane natychmiastowym wykluczeniem drużyny z zawodów.
19. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
20. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie trwania zawodów. O ewentualnych zmianach zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
22. Podczas trwania zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników nad wodą oraz za sprzęt należący do zawodników.

Regulamin Team Runnera

1. Każda drużyna może mieć jednego team runnera – bezpłatnie.
2. Każdy Team Runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami.
3. Team Runner może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu stanowiska, wzywaniu sędziów.
4. Jeżeli Team Runner będzie wykonywał takie czynności ja nęcenie, przygotowywanie zestawów, podbieranie ryb, holowanie ryb, zacinanie ryb, zarzucanie oraz wyważenie zestawów zespół zostanie wykluczony z zawodów.

X PUCHAR SMOKA WAWELSKIEGO POD PATRONATEM KARP MAX

Zapraszamy wszystkich na X Puchar Smoka Wawelskiego , pod patronatem magazynu KARP MAX.

         W zawodach może wziąć udział 18 dwuosobowych drużyn. Startowe wynosi 700zł od drużyny.          Wszystkie wpłacone pieniądze są przeznaczone na nagrody, dodatkowo nagrodę za największą rybę funduje Krakowski Klub Karpiowy. Do każdej drużyny bezpłatnie może dołączyć osoba towarzysząca   [team runner].

Ponieważ zawody zostaną rozegrane na dwóch zbiornikach, dodatkowo zostaje wprowadzona nagroda sektorowa dla drużyny ze zbiornika nr 11, która złowi 3 ryby o największej zsumowanej wadze. Jeżeli ta drużyna znajdzie się na podium zawodów nagroda sektorowa przechodzi automatycznie na następną w kolejności drużynę ze zbiornika nr 11. Jeszcze dodatkowo zawodnicy z drużyn które zajmą pierwsze, drugie, trzecie miejsce lub zdobędą nagrodę sektorową, a nie posiadają rocznej licencji na zbiornik 3K dostaną darmowy bon na tygodniową zasiadkę na zbiorniku 3K w dowolnym dla nich terminie.

  Zapisy można dokonywać za pośrednictwem e-mail: sz.falowski@gmail.com lub tel : 667 071 122, podając imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy. Jeżeli lista startowa będzie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota startowego nie będzie zwracana, natomiast jest możliwość wpisania innej ekipy wskazanej przez startujących na opłacone miejsce.

Regulamin zawodów znajduje się na stronie Krakowskiego Klubu Karpiowego.

Regulamin Zawodów : X Puchar Smoka Wawelskiego
Łowisko 3K w Przylasku Rusieckim 16.05-20.05.2018 r.

1. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji drużynowej, każda drużyna składa się z dwóch zawodników. Do każdej drużyny może dołączyć osoba towarzysząca(team runner) Osoba towarzysząca nie może brać czynnego udziału w zawodach.
2. Zawody odbywają się na „żywej rybie” (wszystkie ryby zważone są wypuszczane!)
3. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą 3 największe ryby (karpie i amury) o wadze powyżej 2kg. O wynikach końcowych decyduje suma kg złowionych największych trzech ryb. W przypadku jeśli dwie drużyny osiągną taką samą wagę zwycięzcą zostanie drużyna która złowiła najcięższą rybę.
4. Wędki rozstawiamy maksymalnie 5m od tabliczki z numerem stanowisk.
5. Każdy z zawodników może łowić na dwie wędki(4 wędki na jedną drużynę)
6. Każda drużyna musi posiadać obowiązkowo duży podbierak(o długości ramion nie krótszych niż 80cm) kołyskę karpiową oraz środek od odkażania ran. Odhaczanie ryb odbywa się tylko i wyłącznie w kołysce karpiowej.
7. Dopuszczalna jest jedynie metoda gruntowa(zakaz połowu na drgającą szczytówkę, spławik itp.)
8. Dopuszczone są przynęty i zanęty zgodne z regulaminem połowu PZW prócz przynęt i zanęt zwierzęcych oraz nieugotowanych ziaren.
9. Do czasu przybycia sędziego na stanowisko ryby należy przechowywać w workach karpiowych(każda ryba w oddzielnym worku) Złowienie amura lub większej ilości ryb należy natychmiast zgłosić sędziemu telefonicznie.
10. Ważenie ryb odbywać się będzie dwa razy dziennie: sędziowie na stanowiskach będą pojawiać się w godzinach od 8-10 oraz 16-18
11. Ryby należy holować tak aby nie miały styczności z żyłkami sąsiadującego zespołu. Jeśli podczas holu ryba wpłynie w zestawy sąsiadującej drużyny, drużyna ta ma prawo zgłosić protest. W związku z małą powierzchnią zbiorników na których rozgrywane będą zawody apelujemy o zasadę koleżeństwa oraz fair play.
12. W trakcie trwania zawodów można używać łódek zdalnie sterowanych, łódki mogą poruszać się tylko po wyznaczonym stanowisku. Pontonu można używać tylko przed oraz po zakończeniu zawodów celem sondowania oraz ustawienia markerów(maksymalnie 2 markery na drużynę, bezwzględny obowiązek używania „kapoków”)
13. Na stanowisku na stałe powinien przebywać co najmniej jeden zawodnik. W przypadku opuszczenia stanowiska przez całą drużynę wszystkie zestawy należy wyjąć z wody.
14. W przypadku rezygnacji z połowów jednego z zawodników drugi zawodnik może kontynuować zawody łowiąc na dwie wędki. O tym fakcie należy poinformować sędziego lub organizatora.
15. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć oraz filmowania przez organizatorów w trakcie trwania zawodów.
16. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników oraz zakaz wjazdu przyczep campingowych.
17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator ma prawo do zdyskwalifikowania drużyny.
18. Wszelkie spory oraz nieporozumienia należy zgłaszać w formie protestu do sędziego lub organizatora, którzy spór rozstrzygną. Wszelkie przejawy nie koleżeństwa, chamstwa itp. będą karane natychmiastowym wykluczeniem drużyny z zawodów.
19. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
20. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie trwania zawodów. O ewentualnych zmianach zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
22. Podczas trwania zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników nad wodą oraz za sprzęt należący do zawodników.

Regulamin Team Runnera

1. Każda drużyna może mieć jednego team runnera – bezpłatnie.
2. Każdy Team Runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami.
3. Team Runner może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu stanowiska, wzywaniu sędziów.
4. Jeżeli Team Runner będzie wykonywał takie czynności ja nęcenie, przygotowywanie zestawów, podbieranie ryb, holowanie ryb, zacinanie ryb, zarzucanie oraz wyważenie zestawów zespół zostanie wykluczony z zawodów.